Yhteystiedot

Sähköenergialiitto ry Sener
Asiamies Jarkko Lehtonen
c/o Jatiko Oy
Yliopistonkatu 26 B
20100 TURKU
sener.energia@gmail.com

Tulosta

Lahjoitusprofessuurit

Sähköenergialiitto rahoittaa kokonaan tai osittain useita määräaikaisia professuureja eri yliopistoissa. Tällä sivulla tiedotetaan professuurien ajankohtaisista kuulumisista, jotta jäsenten olisi helpompi seurata opetuksen ja tutkimuksen ajankohtaisia kysymyksiä.

14.12.2023
LUT:in professori Behnam Ivatloo kertoi ajankohtaisista opetuksen, tutkimuksen ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen hankkeista ja tapahtumista.
  LUT Behnam 2023

15.2.2022
LUT:in professori Samuli Honkapuro kertoi ajankohtaisista opetuksen, tutkimuksen ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen hankkeista ja tapahtumista.
  LUT Energiamarkkinaprofessuurin esittely 150222

4.5.2021
Tampereen yliopiston professori Sami Revon vuosikatsaus.
  Tampereen_SENER_professuuri

27.4.2021
Vaasan yliopiston professori Lauri Kumpulaisen katsaus älyverkkoprofessuurin tutkimus- ja hanketoiminnasta.
  Vaasan_SG_Prof_raportointi_2019-2021

9.3.2021
Lappeenrannan teknillisen yliopiston professori Samuli Honkapuro kertoi katsauksessaan ajankohtaisista tutkimushankkeista.
  LUT Energiamarkkinaprofessuurin esittely 090321

1.9.2020
Tampereen yliopiston professori Sami Repo kertoi professuurin ajankohtaisia tutkimushankkeista.
  TAU Sener professuuri -katsaus

17.3.2020
Lappeenrannan teknillisen yliopiston professori Samuli Honkapuro esitteli toimintakatsauksessaan ajankohtaisia tutkimushankkeita.
  Energiamarkkinoiden lahjoitusprofessuuri – toimintakatsaus
  Energiamarkkinat ja energiajärjestelmät professuuri -kalvot

5.9.2019
Vaasan yliopiston professori Lauri Kumpulainen kertoi professuurin tutkimushankkeista ja tiiviistä yhteistyöstä yritysten kanssa.
  Vaasan älyverkkoprofessuuri -kalvokooste
  Vaasan älyverkkoprofessuuri -raportti

14.3.2019
Tampereen yliopiston professori Sami Repo kertoi professuurin ajankohtaisia tutkimushankkeista.
  TAU Sener professuuri 2018 -katsaus

27.8.2018
Lappeenrannan teknillisen yliopiston professori Samuli Honkapuro esitteli toimintakatsauksessaan ajankohtaisia tutkimushankkeita.
  Energiamarkkinoiden lahjoitusprofessuuri – toimintakatsaus 2018
  Energiamarkkinat ja energiajärjestelmät -kalvot