Tulosta

Vuosikertomus 2018

Sähköenergialiitto ry Senerillä oli 92. toimintavuosi vuonna 2018. Vuodesta 2005 lähtien Senerin tarkoitus on ollut sähkökaupan ja sähköverkkoliiketoiminnan tutkimuksen, kehityksen ja opetuksen edistäminen yhdistyksen varallisuuden tuoton avulla Energiateollisuus ry:n vastatessa alan edunvalvonnasta.

Senerin hallituksen puheenjohtajana toimi Reijo Kolehmainen (Lappeenrannan Energia Oy) ja varapuheenjohtajana Leena Parvio (Tampereen sähkölaitos Oy). Muina jäseninä hallituksessa olivat Osmo Auvinen (Keravan Energia Oy) ja Ari Saukkonen (Imatran Seudun Sähkö Oy). Ingvar Kulla (Esse Elektro-Kraft Ab) oli jäsenenä alkuvuoden ja vuosikokouksen valitsemana uutena jäsenenä aloitti syksyllä Tony Eklund (Nykarleby Kraftverk Ab). Senerin asiamiehenä on toiminut Jarkko Lehtonen Jatiko Oy:stä.

Tutkimuksen, kehityksen ja opetuksen edistäminen

Tampereen teknillisellä yliopistolla TkT Sami Repo jatkoi professuuria, jota Sener tukee puolikkaan suuruisella rahoituksella. Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa alkoi syksyllä Senerin rahoittama 3+2-vuotinen lahjoitusprofessuuri, jota hoitaa TkT Samuli Honkapuro. Vaasassa syksyllä 2017 aloittanutta lahjoitusprofessuuria hoitaa tällä hetkellä Lauri Kumpulainen ja Sener on sen suurimpia rahoittajia.

Sener on lisäksi mukana sähkötekniikan tutkimuspoolissa, josta on tullut Senerille pääasiallinen kanava olla mukana koordinoimassa sähköverkkotoimialan tutkimusta ja kehitystä. Senerin edustajana ST-poolissa on Osmo Auvinen, joka toimii poolin puheenjohtajana. Vuoden 2018 alussa alkoi poolin uusi kolmivuotinen toimikausi.

Jäsenkunta ja -maksut

Yhdistyksessä oli vuoden 2018 lopussa 66 varsinaista jäsentä, 2 kannatusjäsentä. Varsinaisten jäsenten määrä pysyi vuoden aikana ennallaan. Vuoden 2018 jäsenmaksu oli 100 euroa, joka peritään lähinnä ajantasaisen jäsenrekisterin ylläpitämiseksi.

Sener on yleishyödyllinen yhdistys eikä ole normaalilla tavalla verovelvollinen.

Taloudellinen tulos

Vuoden 2018 toiminnan alijäämä on 261 378,05 euroa (170 545,10 € ylijäämä 2017). Taseen loppusumma 31.12.2018 on 4 018 896,01 euroa (4 287 813,57 €). Yhdistyksen toiminnan kulut olivat edellisen vuoden tasoa, mutta koska vuosi 2018 oli sijoitusvuotena huono, sijoitusten arvonalennukset aiheuttivat tuloksen jäämisen selvästi alijäämäiseksi. Senerillä ei ole pienten jäsenmaksujen lisäksi muita tuloja, joten sijoitustuottojen määrällä on ratkaiseva vaikutus tilivuoden tulokseen.

Tulevaisuuden toiminta

Sähköenergialiiton varallisuuden tuotto käytetään sääntöjen mukaisesti toimialan edistämiseen. Perusratkaisut toimintatavoista on tehty ja niitä jatketaan tulevina vuosina. Vuoden 2018 lopussa Senerin sitoumukset tuleville vuosille olivat yhteensä 784 400 €.