Tulosta

Vuosikertomus 2021

Sähköenergialiitto ry Senerillä oli 95. toimintavuosi vuonna 2021. Vuodesta 2005 lähtien Senerin tarkoitus on ollut sähkökaupan ja sähköverkkoliiketoiminnan tutkimuksen, kehityksen ja opetuksen edistäminen yhdistyksen varallisuuden tuoton avulla Energiateollisuus ry:n vastatessa alan edunvalvonnasta.

Senerin hallituksen puheenjohtajana toimi alkuvuodesta Leena Parvio (Tampereen Sähkölaitos Oy) ja varapuheenjohtajana Tony Eklund (Nykarleby Kraftverk Ab). Muina jäseninä hallituksessa olivat alkuvuodesta Lauri Laine (Valkeakosken Energia Oy), Frank Hoverfelt (Raaseporin Energia Oy) ja Pasi Syrjälä (Rantakairan Sähkö Oy). Leena Parvio jäi hallituksesta pois siirryttyään eläkkeelle ja vuosikokous valitsi uudeksi jäseneksi Marko Lundströmin (Tampereen Sähkölaitos Oy). Uudeksi puheenjohtajaksi hallitus valitsi keskuudestaan Tony Eklundin ja varapuheenjohtajaksi Lauri Laineen. Senerin asiamiehenä on toiminut Jarkko Lehtonen Jatiko Oy:stä.

Tutkimuksen, kehityksen ja opetuksen edistäminen

Syksyllä 2021 Tampereen yliopistolla päättyi Senerin rahoitustuki puolikkaalle professuurille. Vaasassa jatkui lahjoitusprofessuuri, jota hoiti vuonna 2021 Marcelo Simões. Sener on Vaasan professuurin suurimpia rahoittajia. LUT-yliopistossa jatkui Senerin rahoittama lahjoitusprofessuuri, jota hoitaa TkT Samuli Honkapuro. Joulukuussa Senerin hallitus teki ehdollisen päätöksen uuden lahjoitusprofessuurin perustamiseksi Aalto yliopistoon. Samalla päätettiin, että nykyisen LUT lahjoitusprofessuurin saatua vakinaisen rahoituksen, Sener käyttää LUT-yliopiston puolikkaaseen jatkoprofessuurin varaamansa rahoituksen uuden LUT professuurin tukemiseen.

Sener on lisäksi mukana sähkötekniikan tutkimuspoolissa, josta on tullut Senerille pääasiallinen kanava olla mukana koordinoimassa sähköverkkotoimialan tutkimusta ja kehitystä. Senerin edustajana ST-poolissa on Osmo Auvinen, joka toimii poolin puheenjohtajana. Vuosi 2021 oli poolin kolmivuotisen toimikauden ensimmäinen vuosi.

Jäsenkunta ja -maksut

Yhdistyksessä oli vuoden 2021 lopussa 64 varsinaista jäsentä, 2 kannatusjäsentä. Varsinaisten jäsenten määrä pysyi vuoden aikana samana. Vuoden 2021 jäsenmaksu oli 100 euroa, joka peritään lähinnä ajantasaisen jäsenrekisterin ylläpitämiseksi.

Sener on yleishyödyllinen yhdistys eikä ole normaalilla tavalla verovelvollinen.

Taloudellinen tulos

Vuoden 2021 toiminnan alijäämä on 68 864,09 euroa (115 660,83 € alijäämä 2020). Taseen loppusumma 31.12.2021 on 3 969 561,59 euroa (4 037 687,05 €). Yhdistyksen toiminnan kulut olivat edellisten vuosien tasolla. Vuosi 2021 oli sijoitusvuotena kohtalaisen hyvä, vaikka loppuvuotta kohden osakemarkkinoilla hermoiltiin nousseen inflaation ja sitä seuraavien mahdollisten koronnostojen takia. Senerillä ei ole pienten jäsenmaksujen lisäksi muita tuloja, joten sijoitustuottojen määrällä on ratkaiseva vaikutus tilivuoden tulokseen.

Tulevaisuuden toiminta

Sähköenergialiiton varallisuuden tuotto käytetään sääntöjen mukaisesti toimialan edistämiseen. Perusratkaisut toimintatavoista on tehty ja niitä jatketaan tulevina vuosina. Vuoden 2021 lopussa Senerin sitoumukset tuleville vuosille olivat yhteensä 1 344 400 €.