Tulosta

Vuosikertomus 2023

Sähköenergialiitto ry Senerillä oli 97. toimintavuosi vuonna 2023. Vuodesta 2005 lähtien Senerin tarkoitus on ollut sähkökaupan ja sähköverkkoliiketoiminnan tutkimuksen, kehityksen ja opetuksen edistäminen yhdistyksen varallisuuden tuoton avulla Energiateollisuus ry:n vastatessa alan edunvalvonnasta.

Senerin hallituksen puheenjohtajana toimi Tony Eklund (Nykarleby Kraftverk Ab) ja varapuheenjohtajana Lauri Laine (Nurmijärven Sähkö Oy). Muina jäseninä hallituksessa olivat Frank Hoverfelt (Raaseporin Energia Oy), Ingvar Kulla (Esse Elektro-Kraft Ab) ja 14.12.2023 saakka Marko Lundström (Tampereen Sähkölaitos Oy). Senerin asiamiehenä on toiminut Jarkko Lehtonen Jatiko Oy:stä.

Tutkimuksen, kehityksen ja opetuksen edistäminen

LUT-yliopistossa jatkui Senerin rahoittama puolikas lahjoitusprofessuuri, jota hoitaa PhD Behnam Mohammadi-lvatloon. Aalto yliopiston kanssa jatkettiin neuvotteluja uuden lahjoitusprofessuurin perustamisesta. Senerin päätös professuurista Aallossa tehtiin aikanaan ehdollisena. Kaksi vuotta kestäneiden neuvottelujen jälkeen Aalto ei pyynnöistä huolimatta toimittanut Senerin vaatimukset täyttävää lahjakirjaa ja ehdollinen päätös lahjoitusprofessuurista raukesi vuoden lopussa.

Sener on lisäksi mukana sähkötekniikan tutkimuspoolissa, josta on tullut Senerille pääasiallinen kanava olla mukana koordinoimassa sähköverkkotoimialan tutkimusta ja kehitystä. Senerin edustajana ST-poolissa on Osmo Auvinen, joka toimi paalin puheenjohtajana. Vuosi 2023 oli paalin kolmivuotisen toimikauden viimeinen vuosi. Uusi poolisopimus tulevalle kolmivuotiskaudelle 2024-2026 allekirjoitettiin vuoden lopussa.

Jäsenkunta ja -maksut

Yhdistyksessä oli vuoden 2023 lopussa 64 varsinaista jäsentä ja 1 kannatusjäsen. Varsinaisten jäsenten määrä pysyi vuoden aikana samana. Vuoden 2023 jäsenmaksu oli 100 euroa, joka peritään lähinnä ajantasaisen jäsenrekisterin ylläpitämiseksi.

Sener on yleishyödyllinen yhdistys eikä ole normaalilla tavalla verovelvollinen.

Taloudellinen tulos

Vuoden 2023 toiminnan ylijäämä on 109 188,76 euroa (363 670,13 € alijäämä 2022). Taseen loppusumma 31.12.2023 on 3 734 413, 16 euroa (3 606 084,87 €). Yhdistyksen toiminnan kulut olivat aiempia vuosia pienemmät, koska Aalto yliopiston lahjoitusprofessuuri peruuntui. Vuosi 2023 oli sijoitusvuotena keskimääräistä vähän huonompi, mutta korkotason jo noustua korkosijoitukset tuottavat aiempaan nollakorkoaikaan verrattuna paremmin ja sijoitustoiminnan tuotoissa saavutettiin Senerin pitkän aikavälin 6 % tuottotavoite. Senerillä ei ole pienten jäsenmaksujen lisäksi muita tuloja, joten sijoitustuottojen määrällä on ratkaiseva vaikutus tilivuoden tulokseen.

Tulevaisuuden toiminta

Sähköenergialiiton varallisuuden tuotto käytetään sääntöjen mukaisesti toimialan edistämiseen. Perusratkaisut toimintatavoista on tehty ja niitä jatketaan tulevina vuosina. Vuoden 2023 lopussa Senerin sitoumukset tuleville vuosille olivat yhteensä 426 600 €.